l1.png

Αρχική Σελίδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΡΓΗ, ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ. εκφράζοντας τους συμπατριώτες μου Έλληνες αναφέρομαι σε συναισθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τους δύστυχους πρόσφυγες, οργής και αγανάκτησης για το βρώμικο κρυφό σχέδιο να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα Ευρωπαϊκό καταυλισμό προσφύγων. Εμείς οι Έλληνες δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να υλοποιήσουν τα βρώμικα σχέδιά τους εις βάρος της πατρίδας μας. ΤΟ ΛΕΥΚΟ που είναι ταυτισμένο με την λαϊκή συνείδηση και την εκφράζει αποδεδειγμένα επί 27 χρόνια, υπηρετώντας τις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή νομιμοποίησή του ως θεσμοθετημένος κοινωνικοπολιτικός οργανισμός, δημιούργησε το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΗΕ με σκοπό να στείλει τους πρόσφυγες σε άλλες χώρες διότι κανένας δεν επιθυμεί να μείνει στην Ελλάδα με υπογεγραμμένη δήλωσή του. Δείτε το καταστατικό και συμβάλλετε τον ελεύθερο χρόνο σας με προσωπική εθελοντική εργασία για να ελευθερώσουμε τους πρόσφυγες και την πατρίδα μας. Ο αγώνας είναι συλλογικός. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2130284225 κιν. 6934888831 . Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ Κων/νος Ντάλιος. - -ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. -

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
ΙΔΡΥΕΤΑΙ από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - που τα αρχικάτου σημαίνουν ( ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) με ΑΦΜ 90283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ(ΟΗΕ). Το ως άνω ΚΙΝΗΜΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί,
Αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ενέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.
2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και των άλλων χωρών.
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.
Κατοχυρώθηκε το πνευματικό του δικαίωμα στις 3 / 3/ 2016 σύμφωνα με την ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ για τα πνευματικά δικαιώματα και 2121/193 Νόμος περί συστάσεως Παγκόσμιας Οργάνωσης προστασίας της ιδιοκτησίας της διανοίας.
4. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει
περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.
α)Σκοπός του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΛΕΥΚΟ - είναι : Να διεκδικεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με την ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ του 1951 και του ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ που υπεγράφη το 1967 που διεύρυνε την εντολή της ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. Τις δύο συμβάσεις τις αποδέχτηκαν και τις υπέγραψαν 140 κράτη μεταξύ των οποίων και όλα τα Ευρωπαϊκά.
Οι συμβάσεις εξασφαλίζουν ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και άλλες παροχές.
Οι συμβάσεις καθορίζουν μία σειρά από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ τα οποία ουσιαστικά είναι ισότιμα με των πολιτών των χωρών που διαμένουν. Σ αυτά συμπεριλαμβάνονται ελευθερίες στην διαμονή, στην μετακίνηση, στην εκπαίδευση, στην εργασία και πολλά άλλα με το σημαντικότερο που αφαιρεί τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.
Οι χώρες που έχουν υπογράψει την σύμβαση είναι υποχρεωμένες να τηρούν ακριβώς όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν βαρύτατες ευθύνες εάν δεν τις πράττουν. Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ δικαιούται ειδικό διαβατήριο το ΝΑΝΣΕΝ με το οποίο έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει ελεύθερα και νόμιμα σε κάθε μία από τις 140 χώρες παγκοσμίως που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη των συμβάσεων.

Το ΚΙΝΗΜΑ θα αναπτύξει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες. Σκοπός επίσης είναι η εκτίμηση , πρόταση, ο συντονισμός και η υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη καθώς και για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν ως άτομα και ως ομάδες σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, καθώς και η μελέτη, υποστήριξη, προβολή και προώθηση κάθε σκοπού που σχετίζεται με την εκπαίδευση, υγεία, διατροφή, κατοικία, επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτύωση των κοινωνιών των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ τόσο στη Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Επίσης σκοπός του κινήματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής η επιμορφωτικής φύσεως προς το σύνολο της διεθνούς κοινότητας των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Στον ευρύτερο μη κερδοσκοπικό σκοπό του κινήματος, εντελώς ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα

1) στέγασης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
2) βελτίωσης και προώθησης εμπορικών δραστηριοτήτων.
3) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για την μείωση του αναλφαβητισμού,
4) εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής υγείας και ιατρικής, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό,
5) την προώθηση επαγγελματικής ένταξης και επιμόρφωσης των νέων,
6) άθλησης,
7) πολιτιστικής προστασίας.
Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων
εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η αγορά βιβλίων και περιοδικών για την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση. Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της το κίνημα δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι
θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του. Το ΚΙΝΗΜΑ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων διακηρύξεων
Αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.
(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα,
οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.
(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.
(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας.
(ε) Να παρέχει σε κοινωνική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
6. ΜΕΛΗ.
Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ μπορεί να γίνει κάθε αποδεδειγμένα ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ που αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής Οργάνωσης του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Παύουν να είναι μέλη του:
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

7. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Πόροι μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, η άλλα νόμιμα έσοδα από λαχειοφόρες αγορές και άλλες.
8.ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ. Η θητεία των μελών του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τις τοπικές οργανώσεις. Διορίζεται επίσης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ από τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ο οποίος διευθύνει τις δραστηριότητες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ τις οποίες αποφασίζει το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.
Διαχειριστής- ταμίας επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, 'όπως και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ.
Αργότερα έάν το ΚΙΝΗΜΑ αποκτήσει ταμείο το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με απόφασή του θα καθορίσει αμοιβές για τα στελέχη και μέλη που παρέχουν τώρα υπηρεσίες στο ΚΙΝΗΜΑ οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.
-
ΑΘΗΝΑ 03 - 03 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ
- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ελληνίδες Έλληνες στα πλαίσια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στα αντιλαϊκά μέτρα που υποχρεώνεται να παίρνει η Κυβέρνηση λόγω μνημονίου που υπέγραψε, επιβάλλεται να οργανωθούμε ώστε να ακυρώνουμε στην πράξη όλους τους αντιλαϊκούς νόμους οι οποίοι αποδεδειγμένα και με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων χαρακτηρίστηκαν αντισυνταγματικοί και παράνομοι. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που την εμπιστεύτηκαν για άλλη μία φορά οι πολίτες ισχυρίζεται ότι είναι φιλολαϊκή και υποχρεώθηκε να υπογράψει το μνημόνιο διότι εκβιάστηκε Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατ επανάληψη έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λειτουργήσουν οι αντιλαϊκοί νόμοι που οι ίδιοι υποχρεώνονται να ψηφίσουν στη Βουλή και θα αναζητήσουν ισοδύναμα ώστε να τους ακυρώσουν. Εμείς λοιπόν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν έχουμε κομματικές εμπάθειες και είμαστε υπερκομματικοί και καλοπροαίρετοι δικαίως κάνουμε τον εξής συλλογισμό. Εάν λοιπόν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εγκλωβισμένη και δεν πρέπει να φανεί στους δανειστές ότι καταστρατηγεί το μνημόνιο, αυτό θα το κάνουμε εμείς οι πολίτες που δεν έχουμε καμία δέσμευση και έχουμε κάθε δικαίωμα να μην αποδεχτούμε, όποιο νόμο είναι αντισυνταγματικός και παράνομος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί νόμιμοι τρόποι που εμείς οι κοινωνικές ομάδες οργανωμένα θα δημιουργήσουμε ένα δίχτυ ασφαλείας ένα φίλτρο δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Απαιτούμε όμως από την Κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων που θα μας δικαιώνουν και να μην κάνει κατάχρηση εξουσίας παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τα κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Εάν η Κυβέρνηση είναι πραγματικά φιλολαϊκή θα είναι συμπαραστάτης μας στον αγώνα για τα ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Αθήνα 1-10-2015

Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Κων/νος Ντάλιος.

 
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 05-07-2015 ΣΤΗΝ ΕΡΤ. Δείτε το.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25-01-2015

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΓΙΑΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

Ο Ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου καταδίκασε το πολιτικό κατεστημένο και δέσμευσε τη νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Εμείς οι ΛΑΪΚΈΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. χαιρετίζουμε τη νίκη του Ελληνικού λαού, είμαστε υπερήφανοι που συμμετείχαμε και συμμετέχουμε στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ως άγρυπνοι φρουροί, πολιτικοί στρατιώτες θα βοηθήσουμε και εμείς στην Κυβερνητική προσπάθεια απεξάρτησης της χώρας μας από τα δεσμά της δουλοπαροικίας του χρέους και αποκατάστασης όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ κ.ΤΣΙΠΡΑ, τον πρόεδρο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. ΚΑΜΜΕΝΟ και τους Υπουργούς της νέας Κυβέρνησης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και τους καλούμε να πλαισιώσουν τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ που εκπροσωπούμε διότι τώρα θα συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά για την δικαίωση των αιτημάτων τους. ---

Αθήνα 29-01-2015

Ο πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Κων/νος Ντάλιος.

 
Πατριωτικό αντιμνημονιακό μέτωπο με τους Ανεξάρτητους Έλληνες

Οι  Λαϊκές .Ενώσεις .Υπερκομματικών.Κοινωνικών.Ομάδων

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο

Διαμορφώνοντας αντιλήψεις, νοοτροπίες και πρακτικές 

στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης, Ελληνικής, προηγ­μένης δημοκρατικής κοινωνίας. 

Προσαρμοζόμαστε στις συμμαχίες που επιβάλλει ο καιρός και η συνείδησή μας σε ένα νέο δυναμικό πατριωτικό  αντιμνημονιακό μέτωπο με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τις κοινωνικές μας ενώσεις  για να συμβάλουμε κι εμείς σε μια  υγιή διακυβέρνηση της  χώρας με το βλέμμα στραμμένο στους πολίτες και την κοινωνία .

Συμμετέχουμε με 15 υποψηφίους  από τις ενώσεις μας στις πιο κρίσιμες ίσως εκλογές για την πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια,  που σηματοδοτούν και το τέλος της μεταπολίτευσης αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, με ένα συνασπισμό κομμάτων από τη βάση της  κοινωνίας και μια προγραμματική συμφωνία που αποτελεί δέσμευση και βασίζεται πάνω στις αξίες της ιδρυτικής μας διακήρυξης .

Ψηφίζουμε Ανεξάρτητους Έλληνες και τις ενώσεις του ΛΕΥΚΟ .

Ψηφίζουμε ανεξαρτησία !!

Αθήνα 31-12-2014

Εκ της Γραμματείας

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

KAI ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΑΛΙΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

https://www.facebook.com/k.ntalios

 
Ζητάμε την παραχώρηση αίθουσας

Ζητάμε την παραχώρηση αίθουσας μεγαλύτερης των διακοσίων τμ. Για την στέγαση δραστηριοτήτων των ενώσεων Ελλήνων Καλλιτεχνών Οικοτεχνιών Ανέργων Τουριστών Φορολογούμενων και Δανειοληπτών κ.α., αναλαμβάνοντας τις δημόσιες δαπάνες (φόροι, ΔΕΗ κτλ)

Τηλεφωνήστε στα τηλ.211-2159673 κιν. 6947-184390

Αθήνα 10-06-2014

Εκ της Γραμματείας

 

 
Η διακαναλική συνέντευξη του κόμματος «ΛΕΥΚΟ»  22/05/2014
http://webtv.nerit.gr/katigories/enimerosi/i-diakanaliki-sinentefxi-tou-kommatos-lefko-22052014/
 
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ. ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ. ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ . -ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΩΣ. ΑΚΟΜΗ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ.
Ακόμη και τώρα προεκλογικά τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, αποδεικνύουν για άλλη μία φορά πόσο πολύ υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. Αυθαίρετα όλοι οι εκπρόσωποί τους αναγορεύονται σε σωτήρες και αναλύουν     σε ένα λαό που έχει εξαθλιωθεί τα τέλεια και μοναδικά γι αυτούς προγράμματά τους, που η ποικιλία τους και η αντίθεσή τους είναι τέτοια που προκαλεί πολιτική σύγχυση και παράκρουση. Όλοι τους έχουν την απαίτηση να δημιουργήσουν πολίτες οπαδούς που να υποστηρίζουν φανατικά την μία ή την άλλη άποψη, σχολιάζοντας     υβριστικά τους αντιπάλους τους δημιουργώντας πόλωση και διχόνοια μεταξύ των πολιτών.
Όλοι τους με ελάχιστες εξαιρέσεις επιχειρηματολογούν, σαν να μην ψηφίζουμε για την Ευρωβουλή, αλλά για την Ελληνική Βουλή και πρόκειται να κυβερνήσουν. Όλοι τους μας παρουσιάζονται ως οι καταλληλότεροι που μόνο   αυτοί μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις που θα εξυπηρετούν τα εθνικά και λαϊκά μας συμφέροντα.
Το τι πραγματικά συμφέρει σε μας και στην πατρίδα μας, θα το αποφασίζουμε εμείς οι πολίτες που ανάμεσά μας υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο κάθε αντικείμενο. οι επιστήμονες αυτοί είναι τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, που με συλλογικές αποφάσεις θα
δίνουν τις σωστές λύσεις. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ?
ΞΑΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ? Η -ΛΕΥΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ? - ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. ________________________ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ. Παρ όλα αυτά το ΛΕΥΚΟ θα κάνει πάλι τη διαφορά υπέρ των πολιτών. Θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ουσιαστικά, χωρίς ονόματα διότι οι υποψήφιοι που δάνεισαν τα ονόματά τους για να το νομιμοποιήσουν, δεσμεύτηκαν εγγράφως με συμβολαιογραφικό έγγραφο να παραιτηθούν εφ όσον εκλεγούν.Το ψηφοδέλτιο με τον τίτλο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΕΛ.ΛΑ.Δ. Α. που σημαίνει ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ σύμφωνα με τις ψήφους που θα λάβει  θα αποκτήσει τις αντίστοιχες βουλευτικές έδρες του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Τις έδρες του ΛΕΥΚΟ - ΕΛΛΑΔΑ   δεν μπορεί να τις πάρει άλλο κόμμα και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει με κενές έδρες.    Είναι αρμοδιότητά του και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης και θα ζητήσει από το ΛΕΥΚΟ εκπροσώπους
ευρωβουλευτές. Οι έδρες αυτές θα εκχωρούνται σταδιακά μετά τις εκλογές σε εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων,     οι οποίοι θα επιλέγονται από τους πολίτες που ανήκουν σε αυτές και θα δεσμεύονται εγγράφως
να ψηφίζουν σύμφωνα με τις εντολές που θα τους δίνουν οι πολίτες. Με λίγα λόγια οι Έλληνες πολίτες ψηφίζοντας    το ψηφοδέλτιο που θα γράφει ΛΕΥΚΟ - ΕΛΛΑΔΑ, δεν ψηφίζουν κανέναν υποψήφιο και ουσιαστικά θα ψηφίσουν     τον εαυτό τους. ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.
 
ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Στις 25 Μαίου 2014 θα εκλέξουμε τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τον Ελληνικό λαό για πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, που θα παίρνει σημαντικές αποφάσεις και για τη χώρα μας. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ουσιαστικά διορίζονται από τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου τα οποία μάλιστα έχουν προσχωρήσει σε Ευρωπαϊκούς συνασπισμούς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα πολιτικά δεδομένα εμείς οι Έλληνες πολίτες, είμαστε δυσαρεστημένοι από τους Έλληνες ευρωβουλευτές, διότι όλοι τους ακολουθούν κατά γράμμα την κομματική τους πολιτική, η οποία πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων πολιτών. Ένα πολιτικό κόμμα, όταν συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πολιτικό φορέα, δεν είναι ουσιαστικά ανεξάρτητο, διότι είναι υποχρεωμένο να ταυτίζεται και να υποστηρίζει την πολιτική του. Τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, που πάντα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων και πλούσιων κρατών. Ο ευρωβουλευτής που διορίστηκε από το κόμμα του, δεν είναι δέσμιος και υποτελής σ αυτόν που του προσέφερε τη θέση? Δυστυχώς σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, ο αρχηγός του κάθε κόμματος ή έστω και κάποια επιτροπή του κόμματος, επιλέγει τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και τους τοποθετεί με σειρά στο ψηφοδέλτιό τους. Ουσιαστικά τους διορίζει και μεις ως βλάκες επικυρώνουμε με την ψήφο μας αυτούς τους διορισμούς. Στις προσεχείς ευρωεκλογές, τα πολιτικά κόμματα, υποκριτικά υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας θα μας καλέσουν να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας υποτίθεται ενώ ουσιαστικά είναι δικοί τους εκπρόσωποι, ψηφίζοντας το κόμμα τους. Επειδή δεν είμαστε πλέον αφελείς, αυτή τη φορά δεν θα μας εξαπατήσουν. Θα ψηφίσουμε τους υποψηφίους που θα διορίσουμε εμείς οι κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών και θα τους δεσμεύσουμε εγγράφως, να υπηρετούν καθαρά τις δικές μας συλλογικές αποφάσεις. Δηλαδή των αγροτών. των επαγγελματιών, των ανέργων και άλλων. Μας συμφέρει να έχουμε λαϊκούς εκπροσώπους, που θα υπηρετούν καθαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού. Το ψηφοδέλτιο με τον τίτλο ΛΕΥΚΟ - ΕΛΛΑΔΑ που τα αρχικά του σημαίνουν ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, θα έχει καθαρά γνήσιους λαϊκούς υποψήφιους, οι οποίοι θα δεσμευτούν εγγράφως να υπηρετούν τις συλλογικές αποφάσεις των κοινωνικών ομάδων των Ελλήνων πολιτών. Είναι τόσο πολύ εμφανής η διαφορά που ο Έλληνας πολίτης, εάν ψηφίσει πάλι κομματικό εκπρόσωπο, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση θα είναι ή διαπλεκόμενος ή πολύ βλάκας.


 
Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Video Ευρωεκλογών 2009
 
VIDEO
Video από παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις για να διαπιστώσετε ότι αυτά που λέγαμε πριν πολλά χρόνια ισχύουν και σήμερα.


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Εμείς οι πολίτες, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε παράλογους και παράνομους φόρους και αποφάσεις. Εχοντας έννομο συμφέρον σε συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, επιτυγχάνουμε νομική λύση στο πρόβλημά μας στις εφορίες και στις τράπεζες.  Μπορούμε επίσης να διεκδικήσουμε όλες τις περικοπές που έγιναν στους μισθούς και στις συντάξεις μας.  Επειδή η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οι νομικοί συνεργάτες της ΕΝΩΣΗΣ, σας ενημερώνουν δωρεάν εξετάζοντας ξεχωριστά την δική σας περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ πριν υποβάλλετε τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ενημερωθείτε για κάποιες φοροαπαλλαγές που ενδεχομένως να μην τις γνωρίζουν οι λογιστές σας. Τηλεφωνήστε στα τηλ.213-0259404 κιν. 6934888831 η επισκευθείτε το νομικό τμήμα της ΕΝΩΣΗΣ στη Σταδίου 7 στο Σύνταγμα κατόπιν συνενοήσεως με νομικό συνεργάτη για να σας εξυπηρετήσει αμέσως. Εκ της Γραμματείας.

 
12-05-2013 SKAI ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ ΝΤΑΛΙΟΣ

Από την εκπομπή Καλημέρα Σκάι του Γ. Αυτιά την 12-05-2013

Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ Κώστας Ντάλιος εκφράζει απόψεις για την κοινοτική απόφαση περί ανέργων.

Απόφαση που περιέργως άπαντες αγνοούν.

 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ?

Πως είναι δυνατόν το νομισματικό σύστημα, να είναι στην υπηρεσία, του συλλογικού καλού της Ευρώπης όταν η ίδια η κεντρική τράπεζα είναι ιδιωτική? Και μάλιστα με απόρρητους ιδιοκτήτες? Ακόμα δε χειρότερα και με Βέτο, ώστε να μην μπορεί, να της κάνει λογιστικό έλεγχο κανένα από τα ευρωπαϊκά κράτη? Ούτε ακόμα και το Ευροκοινοβούλιο? Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα κανένας έλεγχος. Οι αποφάσεις έκδοσης νέου χρήματος είναι εντελώς αδιαφανείς και απόρρητες. Αν το νομισματικό σύστημα υπηρετούσε το συλλογικό καλό των Ευρωπαίκών λαών, η ΕCB θα ήταν ένας μη κερδοσκοπικός πολυκρατικός οργανισμός και το νέο εκδιδόμενο χρήμα θα ήταν δημόσιο αγαθό που ανήκει σε όλους τους ευρωπαίκούς λαούς, αναλογικά και χωρίς δανεισμό. Γιατί τα κράτη της Ευρώπης να δανείζονται από ένα ιδιωτικό οργανισμό, ενώ θα μπορούσαν να εκδίδουν χρήμα για λογαριασμό τους? Το ιδιωτικό συμφέρον της ECB, είναι υπεράνω του συλλογικού καλού των λαών της Ευρώπης? Εάν υπήρχε Διεθνή Δικαιοσύνη, π.χ. το ΛΕΥΚΟ που είναι θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής πολιτείας με Διεθνή κατοχύρωση, με απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου, όχι μόνο θα καταργούσε αυτή την ψεύτικη κεντρική τράπεζα, και τα παρανόμως χρήματα που τύπωσε, αλλά θα δίκαζε και όσους κρύβονται πίσω της, ως εγκληματίες κατά των λαών. Ένας λόγος που το ΛΕΥΚΟ έχει κατοχυρώσει το πνευματικό του δικαίωμα ως Διεθνής κοινωνικοπολιτικός οργανισμός, είναι να διεκδικήσει με εκπροσώπους του ευρωπαίους πολίτες, την ΛΑΊΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος μου και η επιδίωξή μου. Και εάν δεν τα καταφέρω εγώ, με τις ιδέες που έσπειρα θα τα καταφέρουν οι νεώτεροι. Η φωτογραφία του προφίλ μου είναι συμβολική. Τα παιδιά μου, που τώρα είναι φοιτητές και τα παιδιά όλων μας, θα συνεχίσουν τον δικό μας αγώνα ΓΙΑ ΛΑΊΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΕΣ ΛΑΊΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.

Αθήνα 25/03/2013.

Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Κω/νος Ντάλιος.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Εμείς οι ΑΝΕΡΓΟΙ διεκδικούμε το Βασικό Συνταγματικό μας δικαίωμα σε επαρκείς πόρους και κοινωνική πρόνοια, ώστε να ζούμε με τρόπο συμβατό με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το 1992 το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε κοινοτική οδηγία, βάσει της οποίας υποχρεούνται οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών να πληρώνουν σε κάθε άτομο 6000 ευρώ ετήσιο καθαρό εισόδημα και 12000 ευρώ σε οικογένεια με 2 παιδιά.Τα ποσά αυτά για το 1992. Σήμερα με βάση τον πληθωρισμό τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι συμπολίτες μας άνεργοι που δεν έλαβαν αυτά τα ποσά σύμφωνα με την οδηγία  92/441 τα δικαιούνται και μπορούν να τα διεκδικήσουν δικαστικώς. Με τις διάφορες δηλώσεις για την ανεργία η Κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει            στάχτη στα μάτια μας και να κρίψει τη βασική της υποχρέωση να μας αποδώσει αυτά που πραγματικά μας ανήκουν. Όποιοι διαχειρίζονται την εξουσία και το δημόσιο χρήμα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στους άνεργους.Τη στιγμή που το Δημόσιο ταμείο είναι ελλειματικό καί γίνονται βασικές περικοπές ακόμη και από είδη πρώτης ανάγκης και από τα νοσοκομεία, τη στιγμή που πολίτες άνεργοι,          και οικογένειες με παιδιά έχουν μηδενικό εισόδημα και ζουν στην εξαθλίωση, με ποιά κριτήρια καταβάλλονται εις το ακέραιο πρώτα οι μισθοί των Βουλευτών, των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Δημοκρατίας , των Γ. Γραμματέων, Διευθυντών, Διοικητών οργανισμών και χιλιάδων άλλων που ενδεχομένως    πολλοί εξ αυτών να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν χωρίς να πληρώνονται ακόμη και δύο ζωές αυτοί και τα δισέγγονά τους με το χρήμα που έχουν συσωρεύσει . Το να δέχονται να εισπράτουν πρώτα όλοι αυτοί τα λιγοστά έσοδα του κράτους  και να ζουν πλουσιοπάροχα και προκλητικά τη στιγμή που μαθητές λιποθυμούν από την πείνα και οι πολίτες αυτοκτονούν γιατί χάνουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες ή γιατί δεν αντέχουν την εξαθλίωση, και αναρίθμητες άλλες απάνθρωπες περιπτώσεις,  θεωρώ  και αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη, ότι  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  EK ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ και χρειάζεται κοινωνικοπολιτική ανάλυση. Εάν αυτή τη στιγμή, πάρουμε ως πραγματικά στοιχεία όλα τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα που συμβαίνουν στη χώρα μας και τα τοποθετήσουμε στην πιο απλή εξίσωση, το αποτέλεσμα χωρίς αμφιβολία πάντα κατά την προσωπική δική μου άποψη θα είναι ότι, όλα αυτά τα χρήματα που τα στερούν από τους Άνεργους και γενικότερα από τους φτωχούς συμπολίτες μας,πχ. Με τη μορφή επιδομάτων, φαρμάκων, περίθαλψης και πολλών άλλων περιπτώσεων και διοχετεύονται προκλητικά εκεί που υπάρχει ευμάρεια και πλούτος, ουσιαστικά  ΛΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩ-ΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ. Δεν είμαι αφελής και δεν έχω αυταπάτες. Γνωρίζω ότι αυτό θα γίνει μόνο από    ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αυτό που επιδιώκω 24 χρόνια με τον κοινωνικοπολιτικό οργανισμό Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καί τίς ενώσεις του.

Αθήνα   18 / 03 / 2013.

Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Κων/νος  Ντάλιος.                           

 

 
2012....Πάει και αυτός ο χρόνος

Πάει και αυτός ο χρόνος. Αδικηθήκαμε, ταπεινωθήκαμε,προδωθήκαμε, εξαπατηθήκαμε,πληγωθήκαμε, θυμώσαμε και οργιστήκαμε. Αιμοραγούμε καθημερινά και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Άν και βιώνουμε οδυνηρές εμπειρίες, η σοφία μας είναι ανύπαρκτη και η λογική μας σε σύγχυση. Αλήθεια τι νόημα έχουν τα σεμινάρια από τηλεοράσεως για τα νέα φορολογικά, ή άλλα μέτρα της Κυβέρνησης και μάλιστα πριν ακόμη ψηφιστούν και το σημαντικότερο από αυτούς που δηλώνουν συμπαραστάτες μας και τα χαρακτηρίζουν άδικα και αντισυνταγματικά. Ευτυχώς οι προστάτες μας φροντίζουν να μην μας αφήνουν νηστικούς. Μας ταϊζουν την ίδια μασημένη τηλεοπτική πολιτική τροφή, με τους ίδιους πολιτικούς, που άν και αηδιάζουμε συνεχίζουμε ως πρόβατα να μασάμε το τηλεοπτικό κουτόχορτο, που μας δίνουν ως φάρμακο για τη σωτηρία μας. Βρέ υποκριτές, όλοι εσείς που λέτε ότι νοιάζεστε για μας και πολλοί άλλοι που φιλοξενείστε ως ειδικοί, γιατί δεν λέτε το πιο απλό και αληθινό. Ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν χαρακτηριστεί από τα ειδικά δικαστήρια αυθαίρετα και αντισυνταγματικά, έχουν ψηφιστεί, ή επιβληθεί από μία κυβέρνηση που σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει. Αύριο θα έχουμε μία άλλη Κυβέρνηση η οποία μπορεί πολύ εύκολα να καταργήσει αυτά τα μέτρα και να ψηφίσει νέους νόμους φιλολαϊκούς για τους πολίτες. ................... .............................. τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Αθήνα 01-01-2013

Εκ της Γραμματείας

 
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μία λαϊκή ρήση λέει.. ( άνοιξε τα μάτια σου να ξεστραβωθείς ή διάβασε να μορφωθείς για να προκόψεις.) Αλήθεια τι φταίει που εμείς σαν λαός αποτύχαμε. Η χώρα μας χρεωκόπησε και οι πολίτες στην πλειοψηφία τους υποφέρουν. Μία άλλη λαϊκή ρήση λέει.. ( κάλιο αργά παρά ποτέ..) Μήπως έστω και τώρα αυτή την ίστατη ώρα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να διαβάσουμε για την προκοπή μας, γιατί σύντομα έρχονται εκλογές και δεν έχουμε άλλα περιθώ- ρια λάθους? Επιβάλλεται να επιλέξουμε σωστά χωρίς εμπάθειες και φοβικές επηροές. Ευτυχώς σήμερα την επιλογή της πραγματικής αλληθινής    ενημέρωσης την έχουμε εμείς οι πολίτες μέσω ίντερνετ. Άς κάνουμε την επιλογή μας επιστήμη και ας κρίνουμε τα πραγματικά γεγονότα σύμφωνα με την απλή λογική μας. Όταν πρόκειται  να επιλέξουμε με την ψήφο μας ένα κόμμα, ας λειτουργήσουμε επιστημονικά. Παίρνουμε όλα τα δεδομένα και τα εξετάζουμε. Δεν αναφέρο-  μαι στις υποσχέσεις και στα περιβόητα προγρά- ματα αλλά σε πραγματικά γεγονότα, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Εάν πάλι ένα κόμμα  δεν έχει ιστορία και δεν υπάρχουν δεδομένα , θα είμαστε πολύ αφελείς να το εμπιστευτούμε. ( Το δίς εξαμαρτείν ούκ ανδρός σοφού.) Όταν πρόκειται να επιλέξου με την ψήφο μας κάποιον πολιτι πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια επιστημονική  λογική. Εξετάζω τις πράξεις του και είναι πολύ εύκολο να κρίνω με την απλή λογική μου    εάν ο πολιτικός αυτός υπήρξε ιδιοτελής ή ανιδιοτελής. Τα πτυχία του και η πετυχημένη επαγγελματική  σταδιοδρομία του και τα λευτά του είναι για τον ίδιον και την οικογένειά του. Η σάλτσα του βιογραφικού του και οι υποσχέσεις του δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν διότι δεν είμαστε πλέον αφελείς. Προσοχή να μην πέσουμε στην παγίδα της σύγχρονης πολιτικής μόδας. Τελευ-  ταία εμφανίζονται κάποιοι νέοι σωτήρες χωρίς πολιτικό παρελθόν που σαν τους χαμαιλέοντες προσαρμόζονται με το πολιτικό κλίμα της χώρας και μας υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια ως αδιάφθοροι μεσίες με νέα πολιτικά σχήματα.  Αυτούς δεν θα είμαστε αφελείς άν τους εμπιστευτούμε? Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια ας το ρίξουμε στη μελέτη πριν είναι πάλι πολύ αργά.

Αθήνα 31-12-2012

Εκ της Γραμματείας

 
ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΕΝΩ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ  ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ, ΤΟ  ΛΕΥΚΟ  ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ  ΚΑΘΑΡΑ  ΛΑΪΚΗ  ΕΞΟΥΣΙΑ  ΜΕ  ΛΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑ  ΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.                                           

'Eνας απλός πολίτης ο Δημήτρης Κρασάκης περιγράφει με τον πιό γλαφυρό τρόπο  αυτό που έχει συνειδητοποιήσει σήμερα η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και επικυρώνει αποδεδειγμένα την πολιτική που εκφράζει το ΛΕΥΚΟ εδώ και 23 χρόνια.                                                                        

Τι θα κάνουμε για τη χώρα μας;Στις δύσκολες μέρες που διέρχεται η χώρα μας, ελπίζουμε όλοι να βρεθεί κάποιος <<υπεράνθρωπος>> ηγέτης, από κάποιο κόμμα που ως εκ θαύματος, θα μας βγάλει απ τη κρίση. Και αναρωτιέμαι: Τι ηγέτη ψάχνουμε; Δεξιό; Αριστερό; Σοσιαλιστή; Κουμουνιστή; Κεντρώο; Αναρχικό; Εθνικιστή; Φιλελεύθερο; Νεοφιλελεύθερο; Φίλο της Ευρώπης; Φίλο της Αμερικής; Με το Ευρώ; Με τη δραχμή; Θα φανεί άραγε κάποιος θεόσταλτος να μας σώσει; Γιατί χρόνια μας πουλάνε  τέτοιες φαιδρές ελπίδες, για να κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους. Μετά, ξέρουν αυτοί. Δημιουργούν έναν σωτήρα που (λανσάρεται) μέσω τον Μ.Μ.Ε., από <<λανσαρισμένες>> προσωπικότητες, και αναδεικνύετε μέσο κάποιας ιδεολογίας, κάποιου κόμματος, ή ακόμα και κάποιας στοάς; Γιατί, τέτοιους ηγέτες μας <<σερβίρουν>> για ψήφισμα τα τελευταία χρόνια, σε μια δημοκρατία <<κομμένη και ραμμένη>> στα μέτρα τους. Για να τους ψηφίσουμε τάζουν <<λαγούς με πετραχήλια>>, αλλά μετά την εκλογή τους αυτά που έλεγαν, <<άλλου παπά ευαγγέλια>>, δε δίνουν δεκάρα τσακιστή. Εξυπηρετούν τους σπόνσορές τους, και το χειρότερο, δε ξαναδίνουν στο λαό καμία δυνατότητα να συμμετάσχει στις αποφάσεις. Υπεροπτικά και αλαζονικά, κάθονται <<στο θρόνο τους>> απόλυτα ικανοποιημένοι για το μεγάλο κατόρθωμα που πέτυχαν να ξεγελάσουν το λαό και να αρπάξουν την ψήφο του. Μετά τίποτα. Μόνο λόγια. Απ αυτή τη <<φασιστική>> δημοκρατία που μας <<φορέσανε>> περιμένουμε να βρούμε ηγέτη για να μας οδηγήσει και να βγούμε απ τη κρίση; Καθένας μας περιμένει ένα ηγέτη της δικής του ιδεολογίας. Κι έχουν δημιουργηθεί πολλές. Εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο το <<διαίρει και βασίλευε>> μας κάνανε κομμάτια. Κανένα τέτοιο <<ψευτομεσσία>> δε πρέπει να γυρέψουμε για να μας σώσει. Άλλωστε, οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται πίσω απ της πλάτες του λαού. Χρόνια τώρα η εξουσία στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, κατευθύνεται από μια οργανωμένη ομάδα ατόμων και όχι από κάποιο κόμμα ή από κάποιο ηγέτη. Διαιρώντας και διχάζοντας τις κοινωνίες, με κόμματα και ιδεολογίες, καλλιέργησαν την ψευδαίσθηση των σωτήρων και των ηγετών κι αυτοί χωρίς αντίσταση, λειτουργώντας υπογείως σαν ομάδα, κατάφερναν και καταφέρνουν να προπορεύονται.                                                                                                                                         

Πώς θα αντιδράσουμε;Να αντιδράσουμε επανιδρύοντας τη πραγματική δημοκρατία. Τη Μάνα του πολιτισμού μας. Τη δημοκρατία που όταν εφαρμόσαμε στη χώρα μας, μεσουράνησε ο πολιτισμός και ανεδείχθησαν οι ανθρώπινες αξίες. Τη δημοκρατία που στις αποφάσεις συμμετέχουν όλοι. Που ο ηγέτης <<γέννημα θρέμμα>> του λαού συμπορεύεται μαζί του, και οδηγείται με τις ιδέες και τις αποφάσεις που παίρνει η πλειοψηφία. Να απαντήσουμε λοιπόν ως λαός επαναφέροντας τη πραγματική δημοκρατία που εμείς πρεσβεύουμε. Με αυτή σαν όπλο, μπορούμε να αντιδράσουμε με επιτυχία στη προσπάθεια οικονομικής υποδούλωσης της χώρας μας. Παραμερίζοντας ότι μας χωρίζει, να απελευθερωθούμε από κάθε τι που μας κρατά δέσμιους, <<κόμμα, ιδεολογία,>> και όποια άλλη ετικέτα και με μοναδικό στόχο και όραμα τη δημοκρατία, να συμπορευτούμε ξεφεύγοντας απ το αδιέξοδο που μας έχουν παγιδέψει. Οι πολιτικοί μας, δέσμιοι των συμφερόντων που πρεσβεύουν ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να αλλάξουν κάτι. Είναι υπόθεση της κοινωνίας μας. Θέλω να πιστεύω πως από αφέλεια και άγνοια παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε ως εδώ. Αν δε δείξουμε ωριμότητα αντιδρώντας με ουσιαστικό και δημοκρατικό τρόπο τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, αλλά ούτε και άλλο χρόνο. Τώρα, χωρίς να χάσουμε λεπτό, δίχως κόμμα, δίχως ηγέτη, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, να βρεθούμε και να αναρωτηθούμε: Τι να κάνουμε για τη χώρα μας; Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να αναδείξουμε άριστους και αδέσμευτους πολίτες, με Ελληνική ψυχή και Ελληνική συνείδηση, οι οποίοι θα διερευνήσουν ιδέες και θα πάρουν αποφάσεις, οι οποίες θα χαράξουν δρόμους, στόχους, οράματα και τρόπους για να βγούμε απ τη κρίση και να οδηγηθούμε στην πρόοδο, εγκαθιστώντας τη δημοκρατία μας ως κυρίαρχο πολίτευμα. Μην ξαναφήσουμε χώρο, σε καμιά μειοψηφία ή ξένη δύναμη, να παίρνει κρυφά αποφάσεις που δε είναι ωφέλιμες για όλους μας. Αυτή η χώρα είναι η δικιά μας και μόνο εμείς δικαιούμαστε να αποφασίζουμε για τη πορεία της.               

Αθήνα 5-11-2012

Εκ της Γραμματείας

 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ; ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΓΟΙ;

Δυστυχώς το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μας. Οι πολίτες φοβήθηκαν και καλώς ή κακώς δημιουργήθηκε μία κυβέρνηση φοβική που τους εκπροσωπεί και τους εκφράζει. Αν και το -ΛΕΥΚΟ- επιδιώκει μία ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΊΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεν πρόκειται να μπούκοτάρει τις όποιες προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης και θα ενισχύσει κάθε θετική απόφασή της προς όφελος των πολιτών. Επειδή θεωρούμε ότι τα κόμματα μπορούν να προσφέρουν κοινωνικοπολιτικό έργο και εκτός Βουλής,(αυτό κάνουμε επί πολλά χρόνια) το -ΛΕΥΚΟ- με τις ΕΝΩΣΕΙΣ του αναλαμβάνει αυτόνομη κοινωνική δράση υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα θα αξιοποιήσει όλο αυτό το χρονικό μεταβατικό διάστημα αυτής της κυβέρνησης, ως προετοιμασία δημιουργώντας τις προυποθέσεις ώστε η κοινωνικοπολιτική αλλαγή να βρεί τους πολίτες και τη χωρα μας πανέτοιμους για να αντιμετωπίσουν τις όποιες εξελίξεις όσο δυσάρεστες και εάν είναι και να διαμορφώσουμε τα νέα δεδομένα, εμείς άφοβα και όχι εκβιαζόμενοι, βάσει των οποίων θα πορευτούμε προς το μέλον. ΠΧ. Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ πέρα από τις όποιες διεκδικήσεις θα δημιουργήσει  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ σε όλη τη χώρα, που η κάθε μία θα παράγει και θα εξάγει πρωτοποριακά προίόντα ώστε να φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό το ΛΕΥΚΟ θα χρειαστεί χρήματα που δεν έχει , γιαυτό θα πραγματοποιήσει λαχειοφόρο αγορά κληρώνοντας μία κατοικία παραθαλάσσια που  θα αγοραστεί  με την προπώληση των λαχνών. Τούς ΛΑΧΝΟΥΣ θα τούς αγοράσουν καταστήματα και θα τους προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες τους. Θα απευθυνθούμε καί στή διεθνή αγορά. Όταν υπογράψουμε συμφωνίες και καλύψουμε όλα τα έξοδα μόνο τότε θά εκδώσουμε και θα διαθέσουμε τους λαχνούς. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ  ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.

Ενημερωση  http://dorolaxnos.blogspot.gr/

ΑΘΗΝΑ-1-7-2012

Ο πρόεδρος του -ΛΕΥΚΟ-                                                                                                                                 Κων/νος Ντάλιος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                                                                                         2106522650  213-0259404 κιν.6934888831.                                        

 
ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Φίλες και φίλοι. Το πρώτο ξεκίνημα για την εξεύρεση πόρων ώστε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ σε όλη τη χώρα ειναι γεγονός. Εξασφαλίσαμε με προσύμφωνο ένα παραθαλάσσιο διαμέρισμα και το κληρώνουμε. Οι λαχνοί θα διατεθούν σε επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα, για να τους προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες τους με την αγορά προϊόντων.Πριν ιδρυθεί μία κοινοπραξία από ανέργους και συσταθεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να γίνουν κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες για το αντικείμενο των εργασιών της και για τα πρόσωπα που θα την αποτελούν. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί και το κεφάλαιο που θα χρειαστεί γιατί τα μέλη της κάθε κοινοπραξίας είναι άνεργα, δεν διαθέτουν χρήματα και πρέπει άμεσα να λαμβάνουν χρήματα για να καλύπτουν αρχικά τουλάχιστον τα βιοποριστικά τους έξοδα. Οι άνεργοι της κάθε περιοχής έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν με ίσους όρους στην κοινοπραξία που τους εκφράζει και τους ταιριάζει. Για να έχουν θετικό αποτέλεσμα αυτές οι ενέργειες θα πρέπει κατ αρχάς να υπάρξει ενδιαφέρον και συμμετοχή από τους ανέργους της κάθε περιοχής, διότι ουσιαστικά οι ίδιοι θα συμμετέχουν και θα αποφασίζουν. Ο ρόλος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ είναι οργανωτικός και συντονίζει την δράση για την δημιουργία αυτών των κοινοπραξιών. Πρώτο βήμα είναι η γνωριμία των ανέργων με την επιτροπή τής ΕΝΩΣΗΣ. Αυτό θα γίνει στέλνοντας ο κάθε άνεργος  στο email Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε  βιογραφικό και θα επικοινωνήσει εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ μαζί του. 

Αθήνα 8-7-2012

Εκ της Γραμματείας

THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.                      

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. - ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.                                       

Αθήνα 18 Απριλίου 2012                                                                                              

Με δεδομένη την άνευ προηγουμένου κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και ο λαός μας και εν όψει τ ης επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, κατά την οποία ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει σε μια ιστορική στιγμή για την τύχη της χώρας μας.                                                                      Στόχος μας είναι να εκφράσουμε το εθνικό, δημοκρατικό, πατριωτικό συναίσθημα του ελληνικού λαού, καθώς και η ανάδειξη ικανών και έντιμων εκπροσώπων που θα αντιμετωπίσουν με μαχητικότητα και ασυμβίβαστο πνεύμα τα κρίσιμα κοινωνικά και ευαίσθητα εθνικά θέματα προς όφελος του λαού.                                                                  

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ                                                                                                                      

* Απονομιμοποίηση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος που οδήγησε τη χώρα στην χρεοκοπία και την καταστροφή.                                                   

* Τιμωρία των ενόχων και δήμευση των περιουσιών τους.                                                     

* Καταγγελία των Μνημονίων, των Δανειακών Συμβάσεων και των δεσμεύσεων της χώρας. Παύση πληρωμών προς τους δανειστές.                                                                    

* Απαιτούμε την άμεση καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από την Γερμανία.                                                                           

* Οικονομική ανάκαμψη της χώρας με ανασυγκρότηση της οικονομίας σε εθνική βάση, αξιοποίηση της δημιουργικότητας του λαού μας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των πλουτοπαραγωγικών της πηγών και του γεωγραφικού της χώρου, (ΑΟΖ), ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος.                                             

* Δημοψήφισμα για την θέση της χώρας μας στην Ευρωζώνη.                                                       

* Υπερασπιζόμαστε την ιστορική, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά.                                                                       

* Για την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας υποστηρίζουμε μία εθνική στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος που να αντικαταστήσει τον ενδοτισμό της κατευναστικής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων.                                                 

* Απαιτούμε σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης και αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη για την εγκαθίδρυση μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Πολιτείας με πραγματικά αδέσμευτες εξουσίες, Εκτελεστική, Δικαστική, Νομοθετική, και εφαρμογή απλής αναλογικής για βαθύτερη δημοκρατία. Γιατί πρέπει επιτέλους να μπει ο λαός στο προσκήνιο των εξελίξεων, η ελευθερία να εκτοπίσει τον φόβο.            


Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ σας γνωστοποιεί ότι το νέος νόμος ν.3869/2010 (περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών) σας παρέχει αρκετά προνόμια ,που πρέπει να τα αξιοποιήσετε.
Η ΕΝΩΣΗ σας καλεί να προχωρήσετε στη ΡΥΘΜΙΣΗ ή και τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ μέρους ή όλης της οφειλής σας στις Τράπεζες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε προσωπικό διακανονισμό με την Τράπεζα, εάν προηγουμένως δεν συμβουλευτείτε τον νομικό μας σύμβουλο ΑΡΗ ΜΑΡΟ.
Εγγραφή και συμβουλές ΔΩΡΕΑΝ.
Τηλ. επικοινωνίας  210-3210.928  ώρες 11π.μ.-13μ.μ.
 
ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ.  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ θεσμοθετημένο κοινωνικό πρόγραμμα του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού ΛΕΥΚΟ, που εκπροσωπεί νομίμως όλους τους Έλληνες ασφαλισμένους, ξεκινάει όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ νά ανήκουν και να διοικούνται αποκλειστικά και μόνον από τούς Έλληνες ασφαλισμένους. Οι νομικοί της ΕΝΩΣΗΣ διερευνούν  και συγκεντρώνουν όλα τα νομικά στοιχεία που θα χρειαστούν για το σκοπό αυτό  και να διασφαλίσουμε τα δικά μας κεφάλαια που βρίσκονται στις τράπεζες. Η ΕΝΩΣΗ θα σας ενημερώνει ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Από αυτή τη στιγμή ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  θα πρέπει να στείλουν  e-mail   στην ΕΝΩΣΗ που να γράφουν ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ και να δηλώνουν ότι  ( ώς μέλος Η ΕΝΩΣΗ με εκπροσωπεί.) Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε   Πληροφορίες στά τηλ.210-6522650 κιν. 6934888831. 213-0259404 ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα  10 - 2 - 2012.                                                                                                                                

Σήμερα μετά από αρκετά χρόνια, επιφανείς καταξιωμένες προσωπικότητες [ Θεοδωράκης,Γλέζος,Κασιμάτης, Μπέης, και αρκετοί άλλοι πανεπιστημιακοί καθηγητές,] επικυρώνουν όλα αυτά που πρώτο επισήμως κατήγγειλε και κοινοποίησε το ΛΕΥΚΟ. Τη φράση ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ πρώτος την έγραψε στην Ελλάδα, ο Κων/νος Ντάλιος σε πολιτικό  έντυπο το 1980 με τίτλο ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ως πρόεδρος του ΦΘΙΩΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Ο πολιτικός τίτλος ΕΛΛΑΔΑ που τα αρχικά του σημαίνουν ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΑΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ προκειμένου να εκπροσωπήσει πατριωτικές πολιτικές δυνάμεις ως συνασπισμός σε βουλευτικές εκλογές, κατοχυρώθηκε ως πνευματικό δικαίωμα στις 15-5-1996 με το υπ αριθμον 2191 επίσημο κρατικό έγγραφο της Εθνικής βιβλιοθήκης. Τον τίτλο ΕΛΛΑΔΑ με οποιαδήποτε ερμηνεία στα αρχικά του , δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει άλλος πολιτικός συνδυασμός εκτός από το ΛΕΥΚΟ.    Το ΛΕΥΚΟ στις προσεχείς εκλογές θα συνασπιστεί με αξιόλογες πολιτικές δυνάμεις και καταξιωμένες προσωπικότητες, λαμβάνοντας μέρος στίς εκλογές ως συνασπισμός με τον τίτλο  ΛΕΥΚΟ  ΕΛΛΑΔΑ.Προτάσεις για υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα γίνονται στη Γραμματεία του ΛΕΥΚΟ. 

Επικοινωνείστε  στα τηλ. 210 6522650  213-0259404 κιν.6934888831.                                                                                     

Ο Αντιπροεδρος  του  ΛΕΥΚΟ  
Μιχαλης Χρηστου       

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Εμεις οι σύγχρονοι Έλληνες ζούμε σε μια εποχή που τα γεγονοτα εξελίσσονται με ιλιγκιώδη ταχύτητα και δημιουργούν συνεχώς νέα δεδομένα. Σίγουρα οι διεθνείς κυβερνήτες σχεδιάζουν επί χάρτου και υλοποιούν τα σχέδιά τους έχοντας εξασφαλίσει να τους υπηρετούν και διεθνείς οργανισμοί, γιατί οι ίδιοι τους δημιούργησαν και τους ελέγχουν.  Έχουν λοιπόν όλες τις προυποθέσεις να υλοποιούν τα σχέδιά τους, τα οποία και αυτά αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις.                                                                       

Για να μην θεωρηθεί ότι είμαι κακοπροαίρετος θα αναλύσω τη σκέψη μου από τη θετική πλευρά. Άς πούμε ότι όλοι αυτοί που έχουν τη δύναμη να αποφασίζουν για την πορεία των χωρών στο μέλλον, λειτουργούν με γνώμονα το κοινό αγαθό. Ισχυρίζονται ότι όλες οι αποφάσεις τους στηρίζονται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, που υπηρετεί το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Επικαλούνται κάθε φορά τη  ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Το ότι αποδέχονται το ΔΙΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ και τις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ αυτό είναι ένα αποδεδειγμένο γεγονός.  Εάν οι κυβερνήτες και οι διεθνείς οργανισμοί, ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝ ΝΟΜΟΥΣ  και με τις αποφάσεις τους ΕΒΛΑΨΑΝ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΥΣ, αυτό  πάλι είναι ένα γεγονός που αποδεικνύεται.     

Η χώρα μας και ο Ελληνικός Λαός, αποδεδειγμένα ζημιώθηκε από παράνομες διαδικασίες και αποφάσεις των διεθνών οργανισμών, των  Ευρωπαικών Κυβερνήσεων και της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία αποδεδειγμένα εξαπάτησε τον Ελληνικό Λαό και ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΤΗΚΕ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.                        

Εάν στις προσεχείς εκλογές, εκλεγεί μία ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ η οποία αμέσως θα δικάσει την προηγούμενη κυβέρνηση, διότι ήταν παράνομη αφού κυβερνούσε παρά τη θέληση του Ελληνικού Λαού, αυτομάτως κρίνονται παράνομες και ακυρώνονται όλες οι συμβάσεις που υπέγραψε με τους διεθνεις τοκογλύφους, οι οποίοι θεωρούνται ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της χώρας μας και του Λαού της.     ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ μόνο με αυτό το νόμιμο τρόπο θα ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ και θα ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΛΑΟΣ.                                                                               

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ και εμένα προσωπικά , με μόνο κριτήριο το πολύχρονο πολιτικό μας παρελθόν.          

ΑΘΗΝΑ   1-1-2012.                

Ο πρόεδρος του  ΛΕΥΚΟ  Κων/νος Ντάλιος.  

 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

 Ο πολιτικός λόγος δεν έχει καμία εγκυρότητα όταν διατυπώνεται τώρα και περιγράφει γεγονότα που συνέβησαν και δίνει υποσχέσεις. Η πολιτική προσωπικότητα καταξιώνεται και είναι άξια σεβασμού από το Λαό, όταν ο λόγος και οι πολιτικές θέσεις της διατυπώθηκαν και προέβλεψαν τα σημερινά γεγονότα πολύ πρίν σε ανύποπτους χρόνους. Η κάθε πολιτική προσωπικότητα πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται από τις πολιτικές πράξεις της και την προσφορά της στους πολίτες και τη χώρα.

Εμείς οι πολίτες όταν δικαίως κατηγορούμε και επικρίνουμε όλους τους φαύλους πολιτικούς, μήπως έχουμε ηθική υποχρέωση, να επιβραβεύουμε και όσους πολιτικούς δικαιώθηκαν και προσέφεραν κοινωνικοπολιτικό έργο? Οι δημοσιογράφοι μήπως έχουν ηθικό καθήκον να προβάλλουν και να αναδεικνύουν αυτές τις προσωπικότητες και το έργο τους? Τα μέσα ενημέρωσης άν και γνωρίζουν τις δραστηριότητες και το θετικό έργο πολλών εξ αυτών, μήπως συνειδητά το αποσιωπούν λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων?           

Οι πολίτες σίγουρα εμπιστεύονται και ψηφίζουν ένα πολιτικό με μόνο κριτήριο το θετικό παρελθόν του, παρά έναν πολιτικό που τους υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια χωρίς θετικό παρελθόν.                                                                                                                                               –Αθήνα -4-1-2012                        

Ο πρόεδρος του   ΛΕΥΚΟ  

Κων/νος  Ντάλιος.

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τα κόμματα και οι πολιτικοί διαφωνούν και μπορεί να συζητούν ώρες ολόκληρες για τη   γνώμη που έχουν για τα προβλήματα και όχι για τα ίδια τα προβλήματα που αντιμετωπί- ζουν οι πολίτες και η χώρα. Προτείνουν λύσεις και ακολουθούν πολιτικές σύμφωνα με τη γνώμη τους ως μάγοι, η μεσίες χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών, που ουσιαστικά είναι οι εντολοδόχοι της διαχείρησης των συμφερόντων τους.                                                           

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ έχουν καταγγείλει ότι η Κυβέρνηση παρανομεί ψηφίζοντας συμβάσεις που υποθηκεύουν την Εθνική Κυριαρχία και το μέλλον της χώρας και ενώ δεν μπορούν να εμποδίσουν την ψήφιση αντισυνταγματικών νόμων εις βάρος των πολιτών, γιατί δεν παραιτούνται και συνδιαλέγονται μαζί της, συμμετέχοντας σε ψηφοφορίες στη βουλή. Αποδεικνύεται ότι προτιμούν να εισπράτουν τους μισθούς και τις επιδοτήσεις, διαψεύδοντας τον εαυτό τους και υποτιμώντας τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων τους.                                                                                                                                   

Η πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί ότι αυτή η Κυβέρνηση επιβουλεύεται τη Λαική Κυριαρχία.  Επιθυμεί να την διώξει και να ακυρωθούν οι συμβάσεις που υπέγραψε και οι νόμοι που ψήφισε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν εκλεγεί μία ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και δικάσει αυτή την Κυβέρνηση. Εάν καταδικαστεί, αποδεικνύεται ότι ήταν παράνομη και αυτομάτως καταργούνται οι συμβάσεις που υπέγραψε και οι νόμοι που ψήφισε.  Εάν εκλεγεί η Ν.Δ.θα ακολουθήσει μία παραπλήσια πολιτική αναγνωρίζοντας τίς συνβάσεις και τους νόμους της προηγούμενης Κυβέρνησης.                                                                         

Τα κόμματα που συμμετέχουν σε Εθνικές εκλογές, επιδιώκουν να λάβουν την εντολή από τους πολίτες για να διαχειριστούν τα συμφέροντά  των πολιτών και της χώρας. Μέχρι σήμερα αποδείχτηκε ότι τα κόμματα, καταχράστηκαν αυτή την εντολή και από υπηρέτες του Λαού, μετατρέπονταν σε δυνάστες. Εμείς οι Έλληνες πολίτες δεν έχουμε πλέον καμία εμπιστοσύνη στα κόμματα. Οι Λαικές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων, το ΛΕΥΚΟ  μάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα ΛΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ από ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ που θα δεσμευτούν  εγγράφως  να ψηφίζουν αποφάσεις της πλειοψηφίας των κοινωνικών ομάδων των Ελλήνων πολιτών. Το ΛΕΥΚΟ  έχει  δεσμευτεί  εγγράφως  να  αναθέσει την Κυβέρνηση στό ΛΑΟ, στις κοινωνικές ,επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες, στους ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν και οι διεθνείς τραπεζίτες, θα συζητούν με έναν ολόκληρο ΛΑΟ και όχι με έναν Πρωθυπουργό που μπορούν να τον επηρεάζουν με διάφορους τρόπους, απειλές, εκβιασμούς, και πολλούς άλλους. Ο ρόλος του ΛΕΥΚΟ θα ειναι καθαρά οργανωτικός.       Θα συντονίζει και θα διασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας.                                                                                                                       

Αθήνα 25-10-2011                          Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ  Κων/νος Ντάλιος.           

 
ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ

Ο Λαός μας χαρακτηρίζει και αποκαλεί  ΠΟΝΤΙΚΙΑ όλους αυτούς που εγκαταλείπουν  το κόμμα τους, γιατί προβλέπεται  ότι θα υποστεί  εκλογική συντριβή και αναζητούν  να εξασφαλίσουν θέση σε ένα άλλο κόμμα που προβλέπεται  ότι θα έχει εκλογική επιτυχία, άσχετα άν η πολιτική του νέου κόμματος είναι τελείως αντίθετη με την πολιτική του κόμματος που υποστήριζαν επί πολλά χρόνια μέχρι σήμερα.                                                                                                                

Ο  Λαός  μας επίσης χαρακτηρίζει και αποκαλεί  ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ  όλους αυτούς που ενώ ευεργετήθηκαν από ένα κόμμα και τον αρχηγό του, που τους διόρισε στα ανώτατα αξιώματα, τώρα που το κόμμα και ο αρχηγός του, έχει χάσει την αίγλη και τη δημοτικότητά του, όχι μόνο τον εγκαταλείπουν αλλά βγαίνουν και τον κατηγορούν δημοσίως, παριστάνοντας τις αθώες περιστερές, λές και αυτοί δεν  υπηρέτησαν  την πολιτική  που καταδικάζουν, λές και αυτοί δεν ψήφισαν το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και όλους τους αντιλαικούς και αντισυνταγματικούς νόμους της κυβέρνησής τους, που  μέχρι σήμερα τής  έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.                                                

Αλήθεια με τι συνείδηση όλοι αυτοί θα απευθυνθούν στούς Έλληνες πολίτες και θα ζητήσουν  την ψήφο τους, με τη σημαία άλλου κόμματος.         


Αθήνα 23-12-2011                                                                              
Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ                                                                                                                           Κων/νος Ντάλιος.

 
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ

Έλληνες δημοσιογράφοι.Πολύσπαστα ανθρωπάκια πλήν εξαιρέσεων. Θεωρώ ότι είστε συνυπεύθυνοι για τη σημερινή οδυνηρή πραγματικότητα και πρέπει να λογοδοτήσετε. Επί 22 χρόνια Οι Λαικές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων, ο κοινωνικοπολιτικός οργανισμός ΛΕΥΚΟ, αγωνίζεται και επιδιώκει. ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ και όχι να πιέζει για τα δικαιώματά της τους εκάστοτε δυνάστες της.

Μέχρι σήμερα είμαστε μία αποκλεισμένη Κοινωνία διότι η ψήφος της δεν έχει αντιπροσώπευση ούτε το δικαίωμα της ανάκλησης. Η Δημοκρατία καθορίζεται από την αντιπροσώπευση. Μέχρι σήμερα η πολιτική κυριαρχία δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινωνίας, αλλά της αγοράς και την ιδιοκτησία του συστήματος.

Αποσιωπείτε συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια την ύπαρξή μας, άν και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε προσφέρει πολύχρονο κοινωνικοπολιτικό έργο και οι θέσεις μας έχουν δικαιωθεί. Ευτυχώς τώρα με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ έχουμε χιλιάδες επισκέπτες στο site www.leuko.gr. Οι πολίτες μάς γνωρίζουν και μας επιδοκιμάζουν. Δυστυχώς είστε εκτεθειμένοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες, στο ΛΕΥΚΟ και σε μένα προσωπικά.

Αθήνα 16-11-2011 Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Κων/νος Ντάλιος.

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 186 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15561

ΤΗΛ. 210-6522650 213-0259404 ΚΙΝ. 6934888831.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. Η ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΔΩΡΕΑΝ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΕ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.            

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

 
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού Λ.Ε.Υ.Κ.Ο με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μεσογείων 186 Χολαργός. Τηλ 210-6522650 213-0259404 - 6934888831
H αυθαιρετη δόμηση είναι ένα ατυχές προνόμιο των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων .Δυστυχώς με την πολιτική των κατατμήσεων σε μικρά αγροτεμάχια με φτηνή γη αλλά ακαταληλη για δόμηση και με την ανάγκη  να αποκτήση στέγη ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας( για κύρια ή εξοχική) κατοικία οδήγησαν στην κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, επειδή η πολιτεία δεν φρόντισε την ένταξη των περιοχών αυτών με σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό,σπρώχνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες αναγκαστικά στην άναρχη και παράνομη δόμηση με τα όποια προβλήματα δηλώνει αυτή:α)Υποδομών υγιεινής:Ύδρευση-Αποχέτευσηβ)Κοινωνικών αγαθών:Ηλεκτροδότησηγ)Σωστού περιβάλοντα χώρου: πράσινο,ασφαλτοστρώσεως,πλατείες,παιδικές χαρές,πεζοδρομήσεις. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες των κτισμάτων έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με το νόμο συρώμενοι στα δικαστήρια και πληρώνοντας υπέρογκα και εξοντωτικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης . Παρά τις επίμονες εκλήσεις των πολιτών για ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο η πολιτεία απάντησε κατά καιρούς με κάποιους νόμους νομιμοποίησης για καθαρά εισπρακτικούς και μόνο νόμους, αγνοώντας τις ουσιαστικές ανάγκες των ιδιοκτητών αυθαιρέτων .Έρχεται λοιπόν και πάλι σήμερα με νέο νόμο να τακτοποιήση για είκοσι (20) έως σαράντα (40) χρόνια τις αυθαίρετες κατοικίες,ζητώντας πληρωμή προστιμων ακόμα και από ιδιοκτήτες που ήδη έχουν πληρώσει,δίχως να νομιμοποιεί στην ουσία την υπάρχουσα περιουσία των πολιτών και μεταβιβάζοντας τελικά το πρόβλημα στους κληρονόμους αυτών πάλι μετά από σαράντα (40) χρόνια .Σήμερα οι ιδιοκτήτες μη έχοντας άλλη επιλογή θα αναγκαστούν να πληρώσουν τα πρόστιμα και όλα τα άλλα έξοδα μπροστά στην απειλή της κατεδάφισης που διαφημίζεται με τρόπο εκβιαστικό.Ταχείες επεκτάσεις πόλης στην χώρα μας δεν προγματοποιούνται λόγω τις χρονοβόρου γραφειοκρατίας που επικρατεί σε όλους τους τομείς καθώς και του μεγάλου κόστους για την όλη διαδικασία.Λένε για ρύθμιση με περιβαλοντικά κριτηρια που κανένας δεν εγγυάται.Η ένωση ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ παρέχει δωρεάν ενημέρωση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων και τους καλεί όλους σε συσπειρωση για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους .Εξειδικευμένοι Μηχανικοί της ένωσης στέκονται δίπλα τους για οποιαδήποτε πληριοφορία. 


Αθήνα 29/07/2011                                                                                Ο Γεν. διευθυντής                                                                                                                                 Βασίλειος Τσαούσης                                                                                                                         Πολιτικός μηχανικός
 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ  ΕΜΕΙΣ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ  ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,  ΝΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΡΕΟΣ.

 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ  ΦΙΛΟΙ  ''ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ.  ΟΛΟΥΣ  ΕΣΑΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΕΙΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ  ΚΑΙ ΠΑΣΧΙΖΕΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;''  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,  ΓΙΑ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΣΩ  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΣΑΣ  ΟΔΗΓΗΣΩ  ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΣΚΕΨΗΣ  ΣΑΣ  ΑΝΑΦΕΡΩ  ΤΟ  ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ.   ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΧΟΥΝΤΑ , ΟΛΑ  ΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ  ΣΑΝ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ . ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,  ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚKΛΗΣΙΑ,  ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΣΤΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΛΟΙ  ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ   ΣΕ  ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ,  ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ  ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ.       ΣΗΜΕΡΑ  ΕΝΩ  ΕΧΕΙ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ  ΟΤΙ ΑΥΤΗ  Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ   ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ  ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΟΛΑ  ΚΑΙ  ΟΛΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΣΑΝ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  ΤΙΠΟΤΑ.  ΟΛΟΙ  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ   ΚΑΙ  ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΤΗΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ,  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,   ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  ΠΟΥ  ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ  ΟΤΙ  ΣΤΗ ΧΩΡΑ  ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ  ΓΕΡΜΑΝΟΙ  ΠΟΥ   ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ  ΔΕΙΝΟΥΝ  ΕΝΤΟΛΕΣ  ΣΤΙΣ  ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ  ΠΟΥ  ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ,  ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  Η ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ  ΠΟΥ  ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ  ΑΥΤΕΣ  ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ  ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ  ΜΑΣ  ΓΙΑ ΑΛΛΗ  ΜΙΑ  ΦΟΡΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ  ΟΤΙ  ΤΟ  ΚΑΚΟ  ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΙΝΕΙ . ΕΙΝΑΙ  ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ.  ΤΙ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΟΤΑΝ  ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ  ΣΟΥ ΛΗΣΤΕΣ  ΚΑΙ  ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΠΕΙΛΗ  ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ;  ΚΑΙ  ΣΤΙΣ ΔΥΟ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ  ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΗΘΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΑΠΟ  ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ  ΣΕΒΕΤΑΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ.

Ο  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΠΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1989 ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΟΤΙ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

ΕΓΩ ΩΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑ ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ. ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 25-3-2010. ΤΗΝ 1-7-2011 ΕΣΤΑΛΗ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΝ 1-8-2011 ΕΣΤΕΙΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΓΩΝΙΑ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΠΛΟΚ. ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΝΕΤ WWW.LEUKO.GR.  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 269000 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ.  ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.                  

ΑΘΗΝΑ 20-9-2011  

 
Εκπομπή στον 984

Κάντε κλικ να ακούσετε την εκπομπή με συμμετοχή του Κωνσταντίνου Ντάλιου ως εκπρόσωπου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Αυθαιρέτων Κτισμάτων. 

 

http://www.athina984.gr/node/159533

( 01:29:00 )

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Δημοκρατίας  πρόεδρος του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού ΛΕΥΚΟ αναγνωρισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων πού εκπροσωπεί και εκφράζει τις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών, ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ που εκφράζει την απελπισία και την αγωνία των Ελλήνων πολιτών προς τους διεθνείς δημοκρατικούς κοινωνικοπολιτικούς οργανισμούς  και τους πολίτες όλης της οικουμένης.Επί αιώνες η χώρα μας που ήταν το περήφανο λίκνο της δημοκρατίας και του πολιτισμού, τώρα είναι οικονομικά υπόδουλη από μια κυβέρνηση πού αυθαιρέτως αποφασίζει και διατάζει χωρίς να έχει την εντολή μας, γιατί με απάτη πήρε την ψήφο μας.              

Αυτή η κυβέρνηση γκρέμισε και το τελευταίο ίχνος της δημοκρατίας στη χώρα μας.

Αυτή η κυβέρνηση σε αντίθεση  με τη θέληση του Ελληνικού λαού υπέγραψε και υπογράφει εξωφρενικά συμφωνητικά με το Δ.Ν.Τ. και ξεπουλάει τις ψυχές μας για να ικανοποιήσει τους διεθνείς τοκογλύφους φίλους της.

Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παρακρατικές ομάδες σαν προβοκάτορες σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί βία με δακρυγόνα γκλόπ και πέτρες τραυματίζοντας και δέρνοντας ανηλεώς συνταξιούχους, γυναίκες και παιδιά.

Αυτή η κυβέρνηση μετέτρεψε τη χώρα μας σε παιχνιδότοπο για τους κερδοσκόπους για να πειραματιστούν με το οικονομικό τους ράιχ.Αρνήθηκε συμφωνίες με αραβικές χώρες, τη Ρωσία και την Κίνα που θα μας ξεχρέωναν. Δεν διεκδίκησε από τους Γερμανούς όπως είχε υποχρέωση αυτά που μας οφείλουν.

Αυτή η κυβέρνηση απέτυχε πλήρως να προστατεύσει τα συνταγματικά και κεκτημένα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και δημιούργησε μια τερατώδη οικονομία που ειναι αέρας και μας ρουφάει το αίμα.

Αυτή η κυβέρνηση που δίνει πλούτο στους πλούσιους και οδηγεί το λαό της στην πείνα και την εξαθλίωση εξακολουθεί και αγοράζει όπλα δίνοντας δισεκατομμύρια στους φίλους της.

Αυτή η κυβέρνηση αποδεδειγμένα σύμφωνα με το σύνταγμά μας ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.

                     
Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ άς γίνει ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ από όλους σας ώστε να επανέλθει Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΕ. Οταν η Ελλάδα είναι υπόδουλη, τότε όλοι οι λαοί πρέπει να αισθάνονται υπόδουλοι. Εμείς οι Ελληνες διεξάγουμε τόν πιό δύσκολο απελευθερωτικό μας αγώνα ώς ειρηνικοί επαναστάτες ενάντια και στους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.                                                    

ΑΘΗΝΑ  1-8-2011                  

Ο πρόεδρος τού ΛΕΥΚΟ                                                    

Κωνσταντίνος Ντάλιος.

 
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας, πρόεδρος του Κοινωνικοπολιτικού οργανισμού ΛΕΥΚΟ που τα αρχικά του σημαίνουν Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ από το 1989 που είναι αναγνωρισμένο από τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και εκπροσωπεί χιλιάδες αγανακτισμένους Έλληνες Πολίτες, έχοντας συγκεντρώσει συμβολικά και 4.500 υπογραφές από τους αγανακτισμένους διαδηλωτές στο Σύνταγμα , σας γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή με την παρούσα επιστολή (Πιστεύοντας ότι εκφράζω την απαίτηση της πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού) ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.

Σας απευθύνω έκκληση να εναρμονιστείτε με τη βούληση των Ελλήνων Πολιτών διαφυλάσσοντας τα κεκτημένα δικαιώματά τους, οι οποίοι είναι οικονομικά υπόδουλοι και όταν διαδηλώνουν δέρνονται ανηλεώς. Να διαφυλάξετε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ της χώρας μας συμβουλεύοντας αυτή την Κυβέρνηση που επιμένει να κυβερνά παρά τη θέληση του Ελληνικού Λαού, να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Η ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που θα εκλεγεί θα ακυρώσει όλες τις παράνομες συμβάσεις και θα δικάσει όλους τους πολιτικούς που ευθύνονται.

Αθήνα , 1-7-2011

Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Κων/νος Ντάλιος

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ VIDEO
 
Ο ΣΙΩΠΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ

Ο ΣΙΩΠΩΝ ΔΟΚΕΙ   

  

     ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ...

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΈΛΛΗΝΕΣ  ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

ΑΘΗΝΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΈΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής  Πολιτείας , Πρόεδρος του Κοινωνικοπολιτικού Οργανισμού ‘'Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.'' που τα αρχικά του σημαίνουν Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων και εκπροσωπεί κοινωνικές ομάδες όπως τις ΕΝΩΣΕΙΣ : ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ , ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ , ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , ΑΝΕΡΓΩΝ , ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ,ΦΤΩΧΩΝ και άλλες .

ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΩ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΌΤΙ : ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ στα δεσμά και τον ιστό της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ που έχουν πλέξει : (Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Κεντρική Τράπεζα της Φρανκφούρτης , Οι Μαριονετες Πολιτικοί Της Ενωμένης Ευρώπης και η συνένοχη  Ελληνική Κυβέρνηση με αποτέλεσμα να έχουν ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.     

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩ  ΕΙΡΗΝΙΚΑ γιατί θεωρώ ότι η Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου  δεν εκπροσωπεί νομίμως εμάς τους Έλληνες  Πολίτες διότι μας εξαπάτησε Προεκλογικά. Ο Ελληνικός Λαός ψήφισε το ΠΑΣΟΚ  με βάσει το προεκλογικό του πρόγραμμα και τις υποσχέσεις - πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε ο αρχηγός του που εξελέγη πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι ένας έντιμος πρωθυπουργός και μια έντιμη κυβέρνηση όταν διαπιστώνει εκ των υστέρων ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά , γιατί τα δεδομένα δεν το επιτρέπουν θα πρέπει να παραιτηθεί και να ζητήσει νέα εντολή Ή έστω να ζητήσει τη νέα εντολή με δημοψήφισμα,από το Λαό και όχι από την πλειοψηφια που έχει στην βουλή .

Τα δόλια διλλήματα της χρεοκοπίας που θέτει η Κυβέρνηση στους πολίτες δεν την τιμούν και την εκθέτουν ανεπανόρθωτα . Ο Ελληνικός Λαός πέρασε πολύ πιο δύσκολα χρόνια και δεν υπέκυψε και δεν ταπεινώθηκε. Ακόμα και στην κατοχή δεν δέχθηκε την υποδούλωση , όρθωσε το ανάστημα του και απελευθερώθηκε.

Η χώρα μας και οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται μια ΓΝΗΣΙΑ  ΛΑΪΚΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που θα προέλθει από την ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η κυβέρνηση αυτή θα δικάσει και θα φυλακίσει όλους τους ενόχους , δημεύοντας τις περιουσίες τους και θα διώξει αμέσως όλους τους παρανομους αλλοδαπούς .

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. που ηγείται αυτής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ θα επιδιώξει να οδηγήσει σε παραίτηση την Κυβέρνηση αποδεικνύοντας  ότι έχασε σύμφωνα με το Σύνταγμα  την Δεδηλωμένη - την πλειοψηφια και την εμπιστοσύνη του Ελληνικού Λαού. Το  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. θα επιδιώξει να λάβει την νόμιμη λαϊκή εντολή και να παραδώσει την Κυβέρνηση  στο  Λαό στους εξειδικευμένους Έλληνες Πολίτες (ΠΧ : Υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς , Υγείας στους Γιατρούς , Δικαιοσύνης στους Νομικούς , κ.τ.λ.) Ποιοι ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν υπάρχουν ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ από αυτούς μεταξύ των εκατομμυρίων ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ;

Σήμερα στις 25 Μαρτίου 2010 Εγώ και οι συμπολίτες μου που απαρτίζουν την  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  Δίνουμε Όρκο Τιμής ότι δεν θα σταματήσουμε τον ΙΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Έως οτου αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας μια ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .

Ως πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. καλώ όλους τους :

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

Να μας πλαισιώσουν  ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Όσοι δηλωσουν το ονομα τους  θα κληθούν σε γενική συνέλευση για να εκλέξουν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ και να εγκρίνουν την στρατηγική του αγώνα.


Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. 

Ντάλιος Κωνσταντίνος

                                                                                                               

 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

Ελληνίδες-Έλληνες προ του κινδύνου να βιώσουμε τις οδυνηρές συνέπειες που βιώνουν άλλοι λαοί που έχουν εξεγερθεί (Αργεντινή-Αίγυπτος) που επικρατεί ο όχλος και η αναρχία με αποτέλεσμα να πάμε τη χώρα μας 50 χρόνια πίσω και προκειμένου να απαλλαγούμε με ειρηνικό και ασφαλές τρόπο απο αυτή την κυβέρνηση που μας εξαπάτησε, μας προδωσε, μας παρέδωσε στους Διεθνείς τραπεζίτες και υποδούλωσε τη χώρα μας παραχωρώντας την εθνική της κυριαρχία, σας καταθέτω το παρακάτω σχέδιο που στο χέρι μας είναι να το πραγματοποιήσουμε αμέσως. Είναι κοινό μυστικό οτι όλοι μας επιθυμούμε τη ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ που θα ανατρέψει αυτη τη κυβέρνηση και θα τιμωρίσει τους υπεύθυνους πολιτικούς. Όλοι μας όμως το περιμένουμε αυτό απο κάποιους άλλους. Οι άλλοι δεν εμφφανίζονται γιατί κ'αυτοί περιμένουν κάποιους άλλους. Παρ'όλα τα δεινά μας βράζουμε στο ζουμί μας περιμένοντας υπομονετικά ώσπου να βγεί η ψυχή μας γιατί ο φόβος και η δειλία μας, έχουν κυριεύσει την ανθρώπινη ύπαρξη μας. Κατανοώ την ανθρώπινη αδυναμία, αλλά δεν κατανοώ την ανθρώπινη βλακεία που τόσα χρόνια ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και εγώ προσωπικά έχουμε το ηθικό δικαίωμα γιατί επί πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε με τις μικρές δυνάμεις μας για μία ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και εγώ προσωπικά για άλλη μία φορά εμφανιζόμαστε ενώπιόν σας αναλαμβάνοντας να οργανώσουμε αυτή την ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ εκπληρώνοντας το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. Ειλικρινά δεν γνωρίζω εάν μας προλάβουν αιματηρά γεγονότα επειδή η πολιτική κατάσταση είναι πολύ έκρυθμη. Για το λόγο αυτο σας καλώ ως  αγανακτισμενοι πολιτες  να συγκεντρωνεστε στην πλατεια  Συνταγματος και σε αλλες κεντρικες πλατειες της χωρας ωστε να επικοινωνειτε  μεταξυ σας  και να γενικευτουν  οι αντιδρασεις  και οι αποδοκιμασιες  κατα της κυβερνησης  διοτι  θα αποκτησουν δημοσιοτητα και θα παρακινησουν και αλλους συμπολιτες μας που τωρα δισταζουν .

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. θα έρθει σε επαφή με γνωστούς δημοσιογράφους, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με κοινωνικές ομάδες, με επιφανείς προσωπικότητες, με διοικήσεις αστυνομικών τμημάτων, με διοικήσεις στρατιωτικών μονάδων, με τους μητροπολίτες και άλλους. Και θα τους ζητησειι να συμπαραταχθουν με τους  εξεγερμενους  αγανακτισμενους πολιτες.Οταν γενικευτουν και επισημοποιηθουν αυτες οι αντιδρασεις  απο την πλειοψηφια των Ελληνων πολιτων το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ως θεσμοθετημενο οργανο  της πολιτειας θα στειλει τελεσιγραφο στην κυβερνηση και στον πρωθυπουργο να παραιτηθουν και να προκηρυξουν εκλογες. Εαν δεν το κανουν θα αποδειχτει οτι επιβουλευονται την ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.Θα τους πιάσουμε απο το αυτί και θα τους οδηγήσουμε στη φυλακή για να δικαστούν. Ελληνίδες-Έλληνες το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. σας προσφέρει την εφυκτή λύση για να απαλλαγούμε απο αυτή την κυβέρνηση. ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ. Εάν δεν ανταποκριθείτε δεν θα έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να διαμαρτύρεστε και να ομιλείτε.

Αθήνα 01/02/2011

Ο Πρόεδρος
Τού Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
Κων/νος Ντάλιος

email : Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε

 

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 40 από 64
© 2016 leuko.gr
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.